The website of Karin van Ommeren, a Dutch sculptor working in granite and marble

De website van Karin van Ommeren, een Nederlandse beeldhouwster die werkt in graniet en marmer

Il sito di Karin van Ommeren, una scultrice Olandese che lavora in granito e marmo

A L L A R T W O R K © K A R I N V A N O M M E R E N . A L L R I G H T S R E S E R V E D.

red persian travertine Kinmen Taiwan